Nové studie

Některé nejnovější studie dokazují souvislosti mezi používáním mobilních telefonů a rakoviny hlavy. Podle nich totiž dochází k nádorovému onemocnění mozku či krku téměř vždy na té straně hlavy, na kterou mobilní telefon přikládáme. I když mnozí odpůrci teorií o škodlivosti elektromagnetického neionizujícího vlnění s těmito tvrzeními nesouhlasí, je určitě důležité, mít se v každém případě na pozoru. Je […]

Některé nejnovější studie dokazují souvislosti mezi používáním mobilních telefonů a rakoviny hlavy. Podle nich totiž dochází k nádorovému onemocnění mozku či krku téměř vždy na té straně hlavy, na kterou mobilní telefon přikládáme. I když mnozí odpůrci teorií o škodlivosti elektromagnetického neionizujícího vlnění s těmito tvrzeními nesouhlasí, je určitě důležité, mít se v každém případě na pozoru. Je pravda, že existují externí sluchátka, která je možno používat, mnohem elegantnější je však řešení, provést odstínění telefonu tak, aby ochrana před zářením mobilů byla naprosto dokonalá.

Komplexní ochrana

A nejde pouze o telefonování a telefony. Elektrosmogu, tedy umělému elektromagnetickému vlnění jsme vystavováni prakticky všude – doma, v zaměstnání, na ulici… Proto bychom svou pozornost neměli zaměřovat pouze na telefony, ale na veškeré elektrospotřebiče a elektroniku, kterou máme v domácnosti, a rovněž tak i na vysokofrekvenční zdroje elektromagnetického záření, které jsou v našem dosahu. Zaměřte se proto na BioProtect produkty, které se mohou stát certifikovanou ochranou vašeho zdraví.