Kouzla na hudbu

Improvizace Brzy začne škola. Děti vytáhnou aktovky a alou do lavic. Někteří však půjdou poprvé a bude to pro ně zážitek na celý život. Některá ředitelství chtějí zpříjemnit všem prvňáčkům jejich slavnostní den a škola se na čas promění v čarovnou zemi. Protože přijede na návštěvu ne prezident, ale kouzelník. Děti součástí vystoupení […]

Improvizace

Brzy začne škola. Děti vytáhnou aktovky a alou do lavic. Někteří však půjdou poprvé a bude to pro ně zážitek na celý život. Některá ředitelství chtějí zpříjemnit všem prvňáčkům jejich slavnostní den a škola se na čas promění v čarovnou zemi. Protože přijede na návštěvu ne prezident, ale kouzelník.

Děti součástí vystoupení

Kouzelná show a čarodějný rej může zpestřit první den na kterémkoli školském zařízení. Bude to neotřelá novinka, na kterou budou žáčci jistě vzpomínat a navíc to může být dobrou motivací k učení. Kouzelník a škola – může být zrovna jedním z témat.

Čarovná tužka nebo kouzelná hůlka

Děti se na chvíli přenesou do jiného světa, do světa fantazie, a potom pro ně třeba psaní, čtení nebo počítání nebude už jen tak obyčejné. Budou přece čarovat! Motivační kouzlení je ideálním námětem pro pedagogy. A na začátku všeho je pan kouzelník.