Bezpečnostní rizika

Průmyslové nitritové čističe, označované současnou mládeží také často jako poppers y, jsou sice velice účinnými, ale současně i zdravotně rizikovými látkami. Největší jejich nebezpečnost tkví v jejich extrémní hořlavosti a těkavosti. Tyto chemické látky se velice rychle odpařují již za běžné pokojové teploty! Dokonce i tyto páry se mohou při větší koncentraci vznítit od nejrůznějších zdrojů […]

Průmyslové nitritové čističe, označované současnou mládeží také často jako poppers y, jsou sice velice účinnými, ale současně i zdravotně rizikovými látkami. Největší jejich nebezpečnost tkví v jejich extrémní hořlavosti a těkavosti. Tyto chemické látky se velice rychle odpařují již za běžné pokojové teploty! Dokonce i tyto páry se mohou při větší koncentraci vznítit od nejrůznějších zdrojů otevřeného ohně – svíčky, cigarety, infrazářiče apod. Proto je při čištění těmito látkami nejen intenzivně větrat pracovní prostor, ale taky lahvičky s přípravky co nejlépe zavírat, aby se čistič neodpařoval a skladovat je v chladu.

Hořlavé a omamné

Nejde jen o to, že vyšší koncentrace par je velice hořlavá, ale tyto páry mají také při vdechnutí negativní účinky na lidský organismus. Způsobují zejména pokles krevního tlaku, uvolňování hladkého svalstva, působí změny vnímání a emočního prožívání, ovlivňují zásadně volní schopnosti člověka.